Kontakt

Adresa redakcie:
Dobré noviny
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

mail:
web: www.dobrenoviny.sk

Manažér portálu:
Róbert Sedlák

Šéfeditorka:
Lenka Miškolciová

Redakcia:
Mária Cíbiková
Róbert Sedlák
Kristína Jurzová
Dominika Dobrocká
Libor Karaba
Michaela Bodyová

Externí spolupracovníci:
Ivan Zich
Vladimír Šotter
Mikuláš Argalács
Petra Konáriková
Erik Varchol
Juraj Mička
Mária Dobrodenková
Lucia Šoltýsová
Zdenko Somorovský
Daniela Bučková
Miroslava Triznová

Bývalí spolupracovníci:
Radka Turoňová
Iveta Bátrnová
Klaudia Sedláková
Vladana Hrivnáková

Vydavateľstvo:
Nearby smart communication s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Periodicita:
Aktualizované viackrát v priebehu dňa