Kontakt

Adresa redakcie:
Dobré noviny
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

mail:
web: www.dobrenoviny.sk

Office manager:
Jana Mišenčíková

mail:
telefón: +421 950 885 681

CEO:
Róbert Sedlák

Obchodná manažérka:
Katarína Tichá

+421 951 018 227

Account manager:
Martin Karvaš

+421 905 445 864

Head of HR Operations (CHRO):
Naďa Michalková

Head of Marketing (CMO):
Andrej Knap

+421 949 821 726

Šéfredaktorka:
Lenka Miškolciová

+421 949 365 428

Redakcia:
Lenka Miškolciová
Monika Hanigovská
Pavol Hirka
Dominika Pacigová
Lucia Čížová
Marián Balázs
Tímea Gurová
Miroslava Miklášová
Michaela Kapráliková
Mária Cíbiková
Róbert Sedlák

Externí spolupracovníci:
Ivan Zich
Vladimír Šotter
Mikuláš Argalács
Petra Konáriková
Erik Varchol
Juraj Mička
Mária Dobrodenková
Lucia Šoltýsová
Zdenko Somorovský
Daniela Bučková
Miroslava Triznová

Vydavateľstvo:
Nearby smart communication s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Periodicita:
Aktualizované viackrát v priebehu dňa